“قتل” در قانون – ایسنا

[ad_1]

جنایت قتل عبارت است از قتل شخصی توسط شخص دیگر و از نظر حقوق کیفری اسلام قتل به سه قسم عمدی، عمدی و خطای محض تقسیم می شود.

به گزارش ایسنا، در مورد قتل، اگر قتل با عمد انجام شده باشد، قتل عمد است اما قتل شبه عمد یک درجه کمتر از قتل عمد است. اگر از بین بردن انسان دیگری کاملا تصادفی و بدون قصد کشتن یا جراحت باشد، این مرگ در برخی کشورها به عنوان مرگ تصادفی (نه قتل) و در برخی دیگر از کشورها از جمله کشور ما، قتل خطای محض (یا غیرعمد) است. . ). ) خوانده می شود.

از نظر حقوق کیفری اسلام، قتل عمد به قتل عمد و خطای محض تقسیم می شود.

* طبق ماده 290 قانون مجازات اسلامی در موارد زیر جرم عمد محسوب می شود:
الف) هر گاه مرتکب به وسیله چیزی به شخص یا اشخاص معین یا شخص ناشناس یا شخصی در گروهی مرتکب جرم شود و عملاً جرم عمدی یا مشابه آن باشد، خواه مرتکب معمولاً مرتکب جرم شود یا مانند آن. . بودن یا نبودن.
ب- هرگاه مرتکب عمداً مرتکب عملی شود که نوعاً موجب جنایت یا مانند آن می شود، هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و مانند آن را نداشته باشد، آگاه است که آن عمل نوعاً موجب آن جنایت یا مانند آن می شود.
سی. در صورتی که مرتکب قصد ارتکاب جرم یا چیزی شبیه آن را نداشته باشد و کاری که انجام داده معمولاً منجر به جرم یا چیزی شبیه به آن در افراد عادی نمی شود، اما در مورد مرتکب به دلیل بیماری، ضعف، سن یا هر چیز دیگری. موقعیت یا به دلیل موقعیت خاص مکان یا زمان نوعاً موجب آن جنایت یا مانند آن می شود، مشروط بر اینکه مرتکب از وضعیت غیرعادی مرتکب یا موقعیت خاص مکان یا زمان آگاه باشد.
D. هر گاه مرتکب بدون قصد شخص یا گروه خاصی قصد ارتکاب جرم یا مانند آن را داشته باشد و عملاً این عمل عمدی یا مشابه آن باشد، مانند انفجار در اماکن عمومی.
تبصره 1 – در بند (ب) جهل و توجه مرتکب باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات جرم عمدی است مگر اینکه جرم صرفاً به دلیل حساسیت و حساسیت زیاد شخص صورت گرفته باشد. محل جراحت غالباً نامعلوم است در این صورت باید آگاهی و توجه مرتکب ثابت شود و در صورت عدم اثبات عمد نیز ثابت نمی شود.
تبصره 2: بند (ج) باید حاکی از آگاهی و توجه مرتکب باشد که جرم معمولاً موجب جرم یا مشابه مرتکب می شود و در صورت عدم اثبات جرم عمدی ثابت نمی شود.

قتل عمدی در صورتی رخ می دهد که قاتل به قصد کشتن قربانی اقدام کند. حتی در مواردی که روح عمل مهلک محسوب نمی شود، اما با توجه به شرایط مقتول از قبیل سن، ناتوانی، کودکی و … توانایی قتل، شخص مرتکب قتل عمد شده است.

* طبق ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی در موارد زیر جرم شبه عمدی محسوب می شود:
ج ـ در صورتی که مرتکب قصد اقدام علیه مرتکب را داشته باشد ولی قصد ارتکاب جرم یا مشابه آن را نداشته باشد و از موارد مندرج در تعریف جرایم عمدی نباشد.
ب ـ در صورتی که مرتکب به این امر از قبیل ارتکاب جرم کیفری، به این باور که موضوع رفتار او شیء، حیوان یا شخص موضوع ماده (302) این قانون باشد، اطلاق نداشته باشد، احراز خواهد شد. در غیر این صورت.
ج) هرگاه جنایتی از روی تقصیر واقع شده باشد مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا مشابه آن در تعریف جنایت عمدی لحاظ نشده باشد.

* طبق ماده 292 قانون مجازات اسلامی، جرم در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:
“A. خوابیدن و بیهوش کردن و غیره
ب- مرتکب صغیر و مجنون باشد.
ج- جنایتی که مرتکب نه قصد ارتکاب جنایت به مرتکب را داشته باشد و نه قصد اعتراض به عملی که نسبت به او انجام شده باشد، مانند فرستادن تیر به قصد شکار و اصابت به شخص.
تبصره: در مورد بندهای (الف) و (ج) اگر مرتکب آگاه باشد و بفهمد که عمل او معمولاً موجب جنایت علیه دیگری می شود، جرم عمدی محسوب می شود.

در این مورد اصلاً قاتل هدف نبوده و مقتول به طور تصادفی توسط قاتل در مسیر مرگ قرار گرفته است. مصداق قتل محض از روی اشتباه، برخورد تیر در موارد مختلف است. البته قتل دیگری به نام قتل شهوتی وجود دارد که در آن قتل در اثر آزار جنسی مقتول توسط قاتل صورت می گیرد. پدیده قتل توسط شهوت اغلب در بین مردان و قاتلان زنجیره ای رخ می دهد.

همچنین بر اساس ماده 293 قانون مجازات اسلامی «اگر کسی با عمد مرتکب جرمی شود ولی نتیجه رفتار بیشتر از قصد او باشد در صورت ارتکاب جرم مشمول تعریف مجرمانه نمی‌شود. جرایم عمدی، جرم کمتر عمدی و جرایم بیشتر «شبه عمد تلقی می شود، مانند قطع انگشت و قطع یا فوت در اثر قطع انگشت عمدی و شبه عمد قطع یا فوت کردن».

طبق ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی «هرگاه شخصی عملی را که انجام داده یا وظیفه‌ای را که قانون بر عهده او گذاشته است ترک کند و در نتیجه مرتکب جرمی شده باشد، در صورتی که توانایی ارتکاب آن جرم را داشته باشد. جرم است.» حسب مورد خطای عمدی، شبه عمدی یا محض است، مانند اینکه مادر یا ماما به نوزاد شیر نداده یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند. “

بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عنصر قانونی قتل عمد در ماده 205 به بعد قانون مجازات اسلامی ذکر شده و حکم قتل عمد به تفصیل بیان شده است.

مجازات اصلی قتل عمد انتقام است. اگر دادستان قصاص قاتل را ببخشد یا قصاص به نحو دیگری انجام نشود تعزیر می کند. مجازات قتل با شبه عمد و خطای محض بر حسب سنگینی جرم قتل تعیین می شود.

انتهای پیام/

[ad_2]
source

درباره ی admin_asooweb

مطلب پیشنهادی

معرفی آنتیویروس امنیت کامل پادویش آنتی ویروس پادویش من

معرفی آنتیویروس امنیت تام پادویش – آنتی ویروس پادویش من خرید آنتی ویروس , خرید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.